PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Jeudi 20.06.2024
Recherche
  Centre de recherche
Indice de la République Tcheque
INFOS DE BASE
  Infos de base sur la Tchéquie
Le meilleur de la Tchéquie
Régions en Tchéquie
Régions touristiques
Turistické oblasti
Villes et municipalités
Eurorégions
Microrégions et associations
Régions pittoresques
ACTUALITÉS ET ACTIVITÉS
  Actualités et nouvelles
Databanque des activités
Activités folkloriques et festivals
Activités touristiques
PRAGUE - COEUR D´EUROPE
  La ville de PRAGUE
Centres d´accueil de Prague
Calendrier d´activités a Prague
Thermalisme
  Stations balnéaires
Assurance-maladie
Tourisme de congres
  Expositions et parcs des expositions
Centres de congres
Organisation des expositions et promotion
Congres et conférences
Foires et expositions
Tourisme et loisir
  Centres d´accueil
Culture et divertissement
Monuments de l´UNESCO
Monuments et architecture
Monuments ecclesiastiques
Châteaux-forts et châteaux
Vacances actives
Tourisme pédestre
Agrotourisme
Cyclotourisme
Aquatourisme et sports
Tourisme du vin
Sport et relaxation
Club des touristes tcheques
Agences de voyages
Folklore et Traditions
  Folklorní sdružení
Ensembles folkloriques
Festivals folkloriques
Traditions folkloriques et coutumes
Métiers traditionels et produits
Nature et sa protection
  Biosférická rezervace UNESCO
Sites classés
Přírodni zajímavosti
Grottes et abysses
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Sentiers touristiques
Hébergement et alimentation
  Terrain de camping, campement
Hotels, Pensions
Chaty a chalupy
Résidences de vacances
Autre hébergement
Restaurants
Příjemné posezení
Specialités gastronomiques
Commerce et services
  Services pour automobilistes
Centres d´achats
PROMOTION DE L´ENTREPRISE
  Occasions d´investissement
Secteur financier et l´assurance
Immobiliers a vendre
Production industrielle
Production alimentaire
Království perníku

Členské fórum A.T.I.C. ČR se vydařilo

Vrcholné jednání členů a čekatelů na členství Asociace turistických informačních center České republiky se ve dnech 15. - 16. dubna 2004 uskutečnilo v Ostravě.
V první části získali pracovníci turistických informačních center množství užitečných informací návštěvou konference Destinační management, která je součástí veletrhu Dovolená 2004 na ostravském výstavišti Černá louka. Následoval přesun do hotelu Imperiál, kde jednání pokračovalo částí oficiální.
Členové cechu informačních center zevrubně projednali a schválili zprávu o činnosti Asociace v roce 2003. Rada A.T.I.C. ČR se sešla desetkrát a na svých jednáních se zabývala nejčastěji:
· Řízením a kontrolou činnosti sekretariátu
· Hospodařením A.T.I.C. ČR
· Členskou základnou v jednotlivých krajích
· Průzkumem činnosti informačních center
· Prezentací A.T.I.C. na veletrzích Region Tour, Holiday World a MADI
· Vydáním propagačního materiálu s adresářem A.T.I.C. ČR v nákladu 50.000 výtisků
· Internetovou prezentací A.T.I.C. ČR
· Vydáním 2 čísel Zpravodaje A.T.I.C. ČR
· Realizací tiskových konferencí na ČCCR a v krajích
· Definicí činnosti informačního centra pro oficiální značení
· Spoluprací se státními organizacemi (MMR, ČCCR,...) a partnery (C.O.T., KČT,...)
· Certifikací dle norem ISO
· Legislativním řešením veřejné služby bezplatného poskytování informací
· Projektem Informačního centra regionů v Praze
· Přípravou členských fór v Uherském Hradišti (duben) a v Praze (říjen)
Rada je složena z fyzických osob, které jsou voleny informačními centry jednotlivých krajů a ty na celostátní úrovni zastupují. Bohužel aktivita jednotlivých zástupců je různá a je limitována řadou faktorů (např. personálními změnami, nemocností, mateřstvím, časovým vytížením, cestovními náklady,...). Proto v průběhu roku v některých krajích došlo k několikeré volbě zástupce, Jihomoravský kraj v roce 2003 svého zástupce nedelegoval. Ze stálých členů Rady měl nejnižší účast P.Kolčárek. Stoprocentní aktivitu při zastupování a prosazování zájmů svých voličů projevili naopak zástupci Pardubického a Ústeckého kraje.
Jednání Rady bez hlasovacího práva se také pravidelně účastnili ředitel sekretariátu (100%) a revizorka hospodaření (80%). Hosty jednání byli zástupci ČCCR - CzechTourism (D.Gladiš a P.Kratochvíl) a partnerů (C.O.T., KČT, CQS, Citellus).
Následovala zpráva o hospodaření v roce a zpráva revizorky D.Kremzerové, jež uvedla mj.: "Hospodaření Asociace bylo vedeno snahou o maximální úspory nákladů a o vyrovnání všech závazků z roku 2002 ve výši 41.894 Kč. S radostí konstatujeme, že k 31.12.2003 Asociace turistických informačních center ČR měla veškeré závazky za uplynulý rok i za roky předešlé vyrovnány. A nejenom tolik: poprvé v historii příjmy převýšily výdaje o 29.939 Kč."
Důležitým bodem jednání byly doplňovací volby do Rady A.T.I.C. ČR, a to za kraje Středočeský, Plzeňský, Královéhradecký a Vysočina. Ovšem největší prostor byl věnován aktuální činnosti Asociace turistických informačních center. Účastníci získali řadu informací o přípravě certifikace A.T.I.C. ČR dle západoevropských norem kvality ISO, o grantovém projektu a o předběžných výsledcích dotazníkového průzkumu Mapování provozních podmínek informačních center na území České republiky. Diskutována byla zvláště možnost společné databáze informačních center v Doménové kouli (www.atic.cz) a zájem o navázání spolupráce s některým z telekomunikačních operátorů. Hostem jednání byl Petr Kratochvíl, ředitel regionalistiky CzechTourism.
Na oficiální část jednání navazoval společenský večer ve Stodolní ulici, páteční prohlídka Ostravy a víkendová exkurze po polských pamětihodnostech. Za perfektní zorganizování patří poděkování pracovníkům Městského informačního centra Ostravy, o.p.s.

Luděk Šorm, ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR

Bleskový průzkum: Jaké bylo členské fórum v Ostravě?
Skvělé! Nepracuji v oboru cestovního ruchu dlouho a jako pro nováčka to byl nevšední zážitek. Mnoho informací ve srozumitelné formě, žádná zbytečná "omáčka" okolo, pouze využitelná fakta. Líbilo se mi, že členové vědí co chtějí a co by se mělo do budoucna prosazovat. Řekla bych, že to bylo opravdu poučné a konstruktivní. Mimo to Ostrava je tak krásné město! Členské fórum na mě udělalo opravdu dobrý dojem.

Naďa Poláková, Liberec

Zúčastnila jsem se přednášky Státní program podpory CR. Některé věci byly celkem zajímavé - obzváště veliké rozdíly v nabídce grantů v různých krajích. Tiše jsem záviděla nabídce Moravskoslezského kraje jehož podpora informačních center mě nadchla. Naopak zklamaně a s trapným pocitem, jestli nesedím na přednášce pro střední školu, jsem vyslechla přetlumočení s promítaného plátna mladé pracovnice Min.pro místní rozvoj. Sdělovala nám v podstatě, jak je důležitý cestovní ruch, jak by se měl zvyšovat a jak by se měli všichni snažit.... Věřím tomu, že tato mladá pracovnice nedávno dostudovala a tuto zprávu vytvořila, ale aby takto objevné zprávy sdělovala plnému sálu lidí, kteří léta pracují v cestovním ruchu mě přišlo trošku pod úroveň nás všech. Ale budeme doufat, že se dočkáme změny k lepšímu, až bude skutečně pochopeno, že cestovní ruch dobře pojatý a správně financovaný (míním tím, že bys se měla určitá část financí vracet zpět k těm, kteří se o cestovní ruch v regionech ze všech sil snaží), bude sloužit pro návštěvy turistů po celé naší zemi nejen v
několika vytypovaných místech. A tak si všichni, kteří v cestovním ruchu pracujeme, budeme držet palce, aby se vstupem do Evropské unie došlo i v tomto odvětví k významnějšímu pokroku.

Marie Talafantová, Náchod

Dojmy z Ostravy? Nevím jak ostatní, ale my jsme s kolegyní docela záviděli koncepční přístup moravoslezského kraje k rozvoji turistického ruchu. Granty na rozvoj bydlení v soukromí, na vybavení infocenter, lyžařské stopy a pod.... to tady na jihu nemáme. Jinak nálada jako vždy perfektní, vzhledem k místu konání (východní gubernie :-) ) mne překvapilo i množství účastníků. Moc se nám líbil seminář o destinačním managementu, byl určitě pro všechny přínosný. A negativa? Byl krátký čas na čl. fórum - nedalo se vše stihnout a při čl. fóru nebyl skoro vůbec čas na diskusi. Zápisy z rad či kontrolu hospodaření si můžeme přečíst i na netu či e-mailem, ale diskuse o provozních podmínkách, problémech, vybavení, ..... ta je možná jen na čl. fóru. (A to neříkám za sebe, já tam dostala slovo mnohokrát...)

Simona Sládková, již jen Strakonice

Členské fórum, které proběhlo v Ostravě považuji za velice dobré a kvalitní. Zejména proto, že probíhala věcná diskuse věnovaná budoucnosti asociace a tím i činnosti informačních center. Náměty na další rozvoj týkající se komunikace, hledání strategických partnerů, využívání grantů a přípravy certifikace jsou oprávněné a ukazují, že i při rozdílném chápání priorit jednotlivými subjekty, je možné vést kvalitní dialog. Členské fórum bylo důstojným prostředím pro projednání našich záměrů. Poděkování patří organizátorům z MIC Ostrava, kteří připravili skvělý doplňkový program. Také je třeba poděkovat organizátorům konference DM, která mnohým poskytla náměty do další práce. V neposlední řadě je třeba poděkovat všem účastníkům a hostům členského fóra za jejich aktivní účast a také všem členům ATIC ČR, kteří pomáhají budovat tuto organizaci.

Miroslav Foltýn, prezident A.T.I.C. ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

03.06.2004 v 14:50Jiří Kučírek

Kolegině, kolegové, kamarádi - každé setkání s vámi je zážitek. V Ostravě, Uherském Hradišti, Ćeských Budějovicích, Rožnově pod Radhoštěm, prostě všude tam, kam přijede parta lidí co si mají co říct, mají společné téma, společné problémy, starosti i radosti a snaží se je řešit. Byl jsem devět let jedním z vás a bylo mi ctí v této partě pracovat. Bohužel od dubna 2004 jsem mimo IC Ústí nad Labem,ale pokud se budeme různě potkávat na jiných akcích, budu rád. Přeji vám všem v ATICu, ať se vám daří a máte radost z práce, alespoň takovou, jakou jsem měl já.
V sezoně hodně návštěvníků do všech koutů naší krásné země.


Zveřejněno 19.04.2004
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA